Home » Becas para FP

Becas para FP

 

             BECAS DO MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE
 • Bolsas de carácter xeral para estudantes que cursen estudos postobrigatorios.   http://www.mecd.gob.es/
 • Axudas para alumnado con necesidades especícas de apoio educativo.Última convocatoria
 • Bolsas para a participación nun programa intensivo de inmersión lingüística en inglés en España, destinadas estudantes de bacharelato, grao medio de formación profesional, de artes plásticas e deseño, de ensinanzas deportivas, de ensinanzas profesionais de música e danza e de idiomas. Última convocatoria
 • Axudas para participar en cursos de inmersión en lengua inglesa organizados por la UIMP. Última convocatoria:
  BECAS DA XUNTA DE GALICIA
 • Proxecto PRÁXIDE, prácticas en empresas alemanas. – Última convocatoria:
 • Bolsas para deportistas da provincia. – Última convocatoria
  Fundacións
 •  Eurolingua Venairlanda SL Bolsas Eurolingua, para a realización de programas de inmersión en lingua inglesa no verán. – Última convocatoria: PRAZO até o 25 de abril de 2016.
 •  FEUGA. Fundación Empresa-Universidade Galega Diversas convocatorias para titulados de FP, para realizar prácticas en empresas galegas. (INTERNET: www.becasfeuga.es) – Ao longo de todo o ano, a
 •  Fundación Galicia Europa Bolsas para titulados superiores universitarios e en formación profesional en asuntos relacionados coa Unión Europea. – Última convocatoria: PRAZO até 20 de novembro de 2015.
 •  Fundación Paideia Galiza Programa “La IdA”: prácticas laborais en Alemaña. – Última convocatoria: PRAZO até cubrir prazas das diferentes convocatorias.
 •  Fundación Repsol e Renería da Coruña Programa de bolsas para FP. – Última convocatoria: PRAZO até o 3 de agosto de 2015.
 •  Fundación Romanillos Bolsas para estudantes con poucos recursos económicos. – Última convocatoria: BOE do 25 de febreiro de 2016.
 •  Fundación SEPI Programa Telefónica FP 2015, prácticas como bolseiros/as para titulados/as do C.S. – Última convocatoria: PRAZO até o 10 de abril de 2015.
 •  Sozialwerk Dürener Christen Proxecto MobiPro EU “Formación sen fronteras”: formación práctica remunerada en Alemaña. (Inf. na Coruña: “Mi Centro Alemán”) – Última convocatoria: PRAZO até o 29 de xaneiro de 2016.
 •  Bolsas de formación práctica en diversas áreas da Axencia Turismo de Galicia. – Última convocatoria: DOG do 23 de marzo de 2016.

Buscar outras becas: enlace